fbpx
loader image

कोरोना भाइरस ड्यासबोर्ड

कोरोना भाइरस ड्यासबोर्ड

कोरोना भाइरसको (कोभिड-१९) लक्षण मुल्यांकन

यसका नतिजाहरू, तपाईंको रोग,उमेर,भूत र वर्तमान स्वास्थ्य समस्यामा आधारित हुनेछ।

तपाईंको जोखिमको दर जाँच्नुहोस्/तपाईं कत्तिको जोखिम दरमा हुनुहुन्छ?

भाषा छनोट गर्नुहोस :

*WHO, DOHS र MOHP- निम्न द्वारा  संरचना

जानकारीका लागि मात्र । उपचार वा सल्लाहको लागि आफ्नो नजिकको अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुहोस्:

सार्वजनिक हितमा

Powered By